Vijf concrete tips om te bouwen aan een sterk team

Een team bestaat uit allemaal verschillende individuen, maar hoe bouw je een sterk team waarin iedereen in zijn of haar kracht wordt gezet én waarbij optimaal wordt samengewerkt om de gezamenlijke doelen te bereiken?

We spreken met Malissa Voordenhout van In Good Company over haar visie op sterk teamwerk.

Wat typeert een sterk team?

Een sterk team behaalt met elkaar duurzame resultaten voor de organisatie. In een team is hiervoor eerst vertrouwen nodig. Vertrouwen is de bereidheid van teamleden om je ook kwetsbaar te kunnen opstellen, vanuit daar ontstaat ruimte voor eerlijke gesprekken. Dat betekent ook dat teamleden ‘constructieve conflicten’ aangaan met elkaar, waarin iedereen eerlijk kan uitspreken wat men denkt en voelt. 

Wat iemand nodig heeft voor het ervaren van veiligheid en vertrouwen verschilt per persoon. Je kan dit niet afdwingen en dat is gelijk wat het relatief complex maakt. Toch zijn er manieren waarop je het vertrouwen kan vergroten. Bijvoorbeeld door de moeite te nemen elkaar écht goed te leren kennen. 

Waarom is het zo belangrijk voor organisaties om hier aandacht aan te besteden?

Allereerst geeft het een grote energie boost wanneer iedereen wordt ingezet op zijn- of haar eigen kracht. Op die manier houd je je teamleden blijvend betrokken, tevreden en gemotiveerd. 

Daarnaast merken we dat wanneer de relatie en het onderlinge vertrouwen sterk is binnen een team, ieder individu ook sneller en gemakkelijker zijn- of haar eigen verantwoordelijkheid durft te pakken. 

Heb je 5 concrete tips voor leidinggevende om vandaag nog te starten met het bouwen aan een sterk team?

  1. Wees bereid ook jezelf kwetsbaar op te stellen. Bijvoorbeeld door fouten toe te geven, hulp te vragen en emoties te delen; 
  2. Breng de talenten van je team in kaart en bepaal hoe deze elkaar kunnen aanvullen en versterken en hoe je de taakverdeling hierop kunt afstemmen;
  3. Focus op wat al goed gaat. Vanuit daar ontstaat ruimte om het ook te hebben over wat beter kan;
  4. Betrek mensen actief bij het nemen van besluiten. Niet per se door altijd op zoek te gaan naar consensus maar door echt te luisteren naar wat zij te zeggen hebben en wat de impact is van het besluit op henzelf; 
  5. Wees alert op de aanwezigheid van kunstmatige harmonie. Kunstmatige harmonie herken je aan elkaar té aardig vinden en hiermee minder kritisch op elkaar te zijn of dit niet uitspreken omwille van de relatie. In een omgeving met kunstmatige harmonie is men te veel bezig met het niet willen schaden van elkaars gevoelens. Teamleden houden teveel rekening met elkaar, waardoor er minder ruimte is voor wrijving, schuring en een kritische noot. 

Speciaal voor ons netwerk hebben we met In Good Company twee trainingen samengesteld voor bedrijven en leidinggevenden: Leidinggeven aan Young Professionals & Sterk Teamwerk. Heb je interesse of wil je meer informatie over het volgen van deze trainingen, neem contact op met jouw directe contactpersoon bij LEMON of neem contact op met Laura Nazar via l.nazar@lemonsearch.nl

Share
Email
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter