Is leidinggeven aan young professionals eigenlijk wel zo anders?

De nieuwe generaties op de arbeidsmarkt vragen andere dingen van de organisatie en van jou als leidinggevende dan dat je misschien gewend bent. Waarden als ‘vrijheid’, ‘zinvolle bijdrage’, ‘duurzaamheid’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ zijn belangrijk voor deze generatie.

Hoe verplaats je je in de nieuwe generatie young professionals als leidinggevende? En hoe zorg je dat zij zich in jou verplaatsen? 

En is het leidinggeven aan young professionals eigenlijk wel zo anders? 

We spreken met Malissa Voordenhout van In Good Company over haar visie op leidinggeven aan young professionals. 

Wat betekent ‘talent’ eigenlijk? 

Met “talenten” bedoelen wij niet het selecte groepje mensen wat binnen een organisatie tot ‘high potential’ is gebombardeerd. Iedereen heeft talent! Een talent is iets waar je van nature gewoon erg goed in bent. Vaak heb je dat zelf niet eens door, maar voor anderen is het iets wat in positieve zin opvalt. Wij willen graag zoveel mogelijk organisaties talentgericht laten werken. Dit betekent dat eerst de focus uit mag gaan naar wat goed gaat. Vanuit daar kan men met interventies vanuit de positieve psychologie verder ontwikkelen. 

Waarom is het zo belangrijk voor organisaties om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van talent?

Het optimaal benutten van talenten zorgt ervoor dat mensen, zonder hier veel moeite voor te doen tot de beste prestaties komen. Wanneer je het grootste deel van je tijd werkt vanuit je talenten, kost dit weinig energie. Het levert voldoening, plezier en kwaliteit op. Win-win-win dus. 

Hoe typeert de huidige generatie young professionals zich? En is dat voor iedereen hetzelfde? 

De groep ‘young professionals’ bestaat uit verschillende generaties die het meest recent zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt. Typisch voor de wat jongere generatie is dat men over het algemeen belang hecht aan flexibiliteit, afwisseling en ontwikkeling. Ook vindt men maatschappelijke thema’s steeds belangrijker. Hoewel iedere generatie haar eigen kenmerken, behoeften, wensen en kijk op werk heeft, blijkt dat mensen binnen dezelfde generatie nog steeds veel meer verschillen dan overeenkomsten hebben. Dit vraagt dus voor leidinggevenden om een individuele aanpak. Één van onze thema’s is ‘waarderend leiderschap’. In de training ‘leidinggeven aan young professionals’ linken we de uitdagingen die generatieverschillen op de werkvloer met zich mee kunnen brengen aan dit thema.

Vraagt het iets anders om leiding te geven aan een young professional?

Ja en nee. Ja, omdat er nu eenmaal veranderingen zijn in de wereld, op de arbeidsmarkt en in de manier waarop de nieuwere generaties naar de wereld kijken. Je kunnen verplaatsen in de zienswijze van de ander is hierin belangrijk. En daarmee is het antwoord ook tegelijkertijd ‘nee’. Omdat het in onze beleving altijd zo is dat het ontzettend belangrijk is je te verplaatsen in de ander, je oordeel te parkeren en op zoek te gaan naar hoe je elkaar kan versterken. Zeker als leidinggevende. 

Zijn er gouden tips voor leidinggeven aan young professionals?

Stel eens een vraag. Niet over welk festival men dit weekeind bezocht heeft, maar over waarom iemand het bijvoorbeeld zo belangrijk vindt om vaak thuis te werken. Of wat hem of haar nu écht drijft. We oordelen allemaal, maar pas als we iets voorbij dit oordeel kunnen kijken, valt er iets nieuws te leren en ligt er een mooi gesprek op de loer. 

Speciaal voor ons netwerk hebben we met In Good Company twee trainingen samengesteld; Leidinggeven aan Young Professionals & Sterk Teamwerk. Heb je interesse in meer informatie of het volgen van één of beide trainingen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij LEMON of neem contact op met Laura Nazar: +31206982489 & l.nazar@lemonsearch.nl.

Share
Email
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter